Privacyverklaring

Privacyverklaring

BelindaPol.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk

BelindaPol.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn dienst en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  1. Voor- en achternaam;
  2. E-mailadres;
  3. IP-adres;
  4. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in een reactie op een blogartikel, in het contactformulier of via e-mail.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

BelindaPol.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@belindapol.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

BelindaPol.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor interactie/dialoog onder mijn blogartikelen (reacties).
  • Voor het beantwoorden van vragen via het contactformulier of via email.
  • Voor de statistiek, om inzicht te krijgen in het aantal unieke bezoekers, sessies en views. Dit helpt mij om inzage te krijgen in de werking van de website, wat bezoekers graag zien en waar ik nog verbeteringen kan aanbrengen.

Hoe lang ik de persoonsgegevens bewaar

BelindaPol.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

  1. Persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, e-mailadres, IP-adres, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt) worden bewaard voor de duur van één jaar.
  2. Reacties onder artikelen blijven voor de duur van de plaatsing van het artikel online staan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Doordat BelindaPol.nl gebruik maakt van Google Analytics worden er persoonlijke gegevens van bezoekers verzameld. Ik deel dus niet actief informatie met anderen, maar via Google Analytics gebeurt dit wel. Om uw privacy zo veel mogelijk te beschermen heb ik een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en heb ik gegevens delen uitgeschakeld. Verder heb ik het IP-adres geanonimiseerd in de Google Analytics code. Ook heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten met mijn hostingbedrijf Strato.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BelindaPol.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BelindaPol.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@belindapol.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. BelindaPol.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

BelindaPol.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@belindapol.nl

Contact

Mocht u nog vragen hebben over de privacyverklaring van BelindaPol.nl, dan kunt u contact opnemen via info@belindapol.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 26 september 2021.

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten